Αναβιώνοντας το έθιμο της Μεγάλης  Πέμπτης, βάψαμε και σχεδιάσαμε κόκκινα αυγά στην τάξη.

20240425_120722Α1 20240425_120543Α1 20240425_120601Α1